ثبت اطلاعات فردی

ثبت اطلاعات فردی اعضا نام*نام خانوادگی*نام پدر*جنسیت*مردزنکد ملی*سال ورود به مرکز*نام گروه دانش آموزینام رابطتاریخ تولد* Date Format: YYYY slash MM slash DD تلفن منزل*تلفن همراه*آدرس* خیابان اصلی / خیابان فرعی / کوچه اصلی / کوچه فرعی / پلاک / طبقه شهر کد پستی ایمیل...